English Tiếng Việt
Hotline: 0243 7534 738
Like Lua Ha on

Ký ức vàng son

Ngày đăng: 31/01/2019 - 939 lượt xem
Đầu thế kỷ 11: 
Công chúa Phạm Thị Ngọc Đô truyền nghề dệt Lĩnh cho dân làng Trích Sài (thuộc vùng Bưởi ngày nay), tạo nên một chất liệu độc đáo.

1947: 
Do ảnh hưởng to lớn của thời kì chiến tranh, nghề dệt Lĩnh Bưởi dần dần bị mai một và gần như biến mất hoàn toàn trong đời sống của người dân và chỉ còn tồn tại trong các bài ca dao tục ngữ.

2004:
Cửa hàng Lụa Hà ra đời đi kèm với tâm niệm khôi phục lại Lĩnh Bưởi, chất liệu dường như chỉ tồn tại trên sách vở...

2007 cho đến nay:
Lĩnh Bưởi được hồi sinh và những mét Lĩnh Bưởi đầu tiên được bán duy nhất tại cửa hàng Lụa Hà.


    !Trân trọng cảm ơn