English Tiếng Việt
Hotline: 0243 7534 738
Like Lua Ha on
Áo dài truyền thống
Ngày đăng: 31/03/2015 - 1725 lượt xem
Chất liệu Lĩnh Lụa Hà càng làm tôn vẻ yêu kiều của người phụ nữ khi khoáng lên người tấm áo dài truyền thống
Chất liệu: Lĩnh Lụa Hà
Màu:Trắng - Hồng Cánh Sen
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG